Como Reservar

 

COM RESERVAR:

1º) Confirmar telefònicament la disponibilitat model del Bungalow elegit.
2º) Ingressar en el compte bancari el 50% de la estància contractada.
3º) Enviar per fax o email el justificant de l'ingrés o transferència per agilitzar la gestió.
4º) indiqueu en el justificant el nom del titular de la reserva.
 
5º)5º) Tel 962 888 188 - Fax 962 888 147 - email: info@campingsanvicente.com
 
Dades per a la reserva
 

 

Camping San Vicente